Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας θα προβεί στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 100 ωρών που αφορά στις παρακάτω ειδικότητες:
1) Μηχανικοί Αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.73102/715/1988 (Φ.Ε.Κ. Β302) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως αυτή σήμερα ισχύει.  2)Μηχανικοί Μοτοποδηλάτων
3) Φανοποιών και Βαφέων Οχημάτων
4) Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων
Tα σεμινάρια αφορούν εμπειροτέχνες εκμεταλλευτές συνεργείων και απασχολούμενους τεχνίτες που δεν έχουν τίτλο σπουδών, και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ. Επικοινωνίας :2310545967, Φαξ: 2310546275

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Ενημερωτική Επιστολή
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΕνημερωτική Επιστολή
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ


«Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)»
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα τοπικά σωματεία του Επισιτιστικού κλάδου, πρόκειται να υλοποιήσει σειρά σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων , με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» σύμφωνα με την Υ.Α 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

ΙΚΤΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης ελεγκτικού προσωπικού ΙΚΤΕΟ, προγράμματα για ελεγκτές ΙΚΤΕΟ, ελεγκτές δικύκλων και ελεγκτές φορτηγών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310 545967, φαξ 2310546275.